Skyway Motel
2013-15
oil on paper
20"x16"
Suburbs, Cemeteries, Thoroughfares